Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6177
Název záměru: MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o. - zvýšení výrobní kapacity
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceDolní ŘediceDolní Ředice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Oznamovatel: MSSL ADVANCED POLYMERS s.r.o., Dašická 287, 533 75 Dolní Ředice
IČO oznamovatele: 60108576
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2015 17:45
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2014
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV6177_oznameni.zip (16401 kB) - 12.11.2014 09:17:28
Informace o oznámení: OV6177_infOznam.pdf (81 kB) - 12.11.2014 09:17:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6177_zjistovaci.zip (1209 kB) - 28.01.2015 17:45:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6177_infZjistovaci.pdf (54 kB) - 28.01.2015 17:45:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: