Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6182
Název záměru: Areál Lipovka
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouRychnov nad KněžnouLipovka u Rychnova nad Kněžnou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 17.02.2015 13:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Accolade, s.r.o., Nová 106, 281 25 Konárovice
IČ oznamovatele: 27851371
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 29.01.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV6182_oznameni.zip (5507 kB) - 05.01.2015 08:26:48
Informace o oznámení: OV6182_infOznam.pdf (81 kB) - 05.01.2015 08:26:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6182_zjistovaci.zip (1039 kB) - 17.02.2015 13:52:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6182_infZjistovaci.pdf (54 kB) - 17.02.2015 13:52:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: