Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6190
Název záměru: Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV6190_duvodyUkonceni.pdf (73 kB) - 29.07.2015 05:39:31
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaDolní Malá Úpa
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2015 05:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miloš Haase, Markoušovice 213, 542 32 Velké Svatoňovice
IČ oznamovatele: 40106446
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6190_oznameni.zip (14622 kB) - 25.06.2015 06:02:34
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV6190_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (7841 kB) - 25.06.2015 06:02:34
Informace o oznámení: OV6190_infOznam.pdf (82 kB) - 25.06.2015 06:02:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: