Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6193
Název záměru: Výrobní hala PR4 - Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČervený KostelecStolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2015 07:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Saar Gummi Czech s.r.o., Stplín 105, 549 41 Červený Kostelec
IČ oznamovatele: 25931857
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2015
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV6193_oznameni.zip (15940 kB) - 06.08.2015 05:51:16
Informace o oznámení: OV6193_infOznam.pdf (82 kB) - 06.08.2015 05:51:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2015
Datum nabytí právní moci: 30.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV6193_zjistovaci.pdf (502 kB) - 11.09.2015 07:05:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: