Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6205
Název záměru: Výstavba lyžařských sjezdových tratí a doprovodné infrastruktury v Malé Úpě (2. podání)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2016 08:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miloš Haase, Markoušovice 213, 542 32 Velké Svatoňovice
IČ oznamovatele: 40106446
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2016
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Krkonoše
Text oznámení záměru: OV6205_oznameni.pdf (9672 kB) - 15.01.2016 10:54:40
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV6205_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (7841 kB) - 12.01.2016 05:48:01
Informace o oznámení: OV6205_infOznam.pdf (82 kB) - 12.01.2016 05:48:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2016
Datum nabytí právní moci: 08.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV6205_zjistovaci.pdf (449 kB) - 11.02.2016 08:52:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: