Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6219
Název záměru: Stavba výrobního objektu s technickým zázemím a skladem (SO 02), manipulační plochy náležící k objektu SO 02 a parkovacích ploch, Continental Jičín (2. podání)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínMoravčice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2016 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Hradecká 1092, 506 01 Jičín
IČ oznamovatele: 62024922
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2016
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV6219_oznameni.zip (31045 kB) - 19.05.2016 06:03:49
Informace o oznámení: OV6219_infOznam.pdf (151 kB) - 19.05.2016 06:03:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2016
Datum nabytí právní moci: 11.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV6219_zjistovaci.pdf (332 kB) - 30.06.2016 12:45:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: