Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6229
Název záměru: Synthesia, a.s. - Navýšení kapacity Bifenazátu a zavedení výroby Akarditu, Ry 37
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2016 06:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 60108916
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2016
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: OV6229_oznameni.zip (17862 kB) - 25.08.2016 06:15:45
Informace o oznámení: OV6229_infOznam.pdf (77 kB) - 25.08.2016 06:15:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2016
Datum nabytí právní moci: 07.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV6229_zjistovaci.pdf (193 kB) - 04.10.2016 06:04:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: