Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6237
Název záměru: Kostelec nad Orlicí – ložisko cihlářských surovin
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouKostelec nad OrlicíKostelec nad Orlicí
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2017 05:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cihelna Kinský spol. s r.o., Hálkova 1359, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ oznamovatele: 47472081
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.01.2017
Text dokumentace: OV6237_dokumentace.zip (52182 kB) - 12.12.2016 05:56:52
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6237_prepracovana.pdf (3653 kB) - 07.04.2017 08:00:03
Informace o dokumentaci: OV6237_infDokumentace.pdf (73 kB) - 12.12.2016 05:56:52
Vrácení dokumentace: OV6237_vraceni.pdf (143 kB) - 20.01.2017 06:21:37
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2017
Text posudku: OV6237_posudek.zip (2709 kB) - 12.07.2017 05:48:18
Informace o posudku: OV6237_infPosudek.pdf (123 kB) - 12.07.2017 05:48:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6237_zaveryStan.pdf (151 kB) - 25.09.2017 05:44:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: