Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6255
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePřeloučLohenice u Přelouče
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2018 07:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9
IČO oznamovatele: 27584534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 22.10.2018
Text dokumentace: OV6255_dokumentace.zip (36478 kB) - 19.09.2018 06:40:12
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6255_infDokumentace.pdf (70 kB) - 19.09.2018 06:40:12
Vrácení dokumentace: OV6255_vraceni.pdf (151 kB) - 07.11.2018 07:03:55
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: