Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6263
Název záměru: Přístavba lisovny - VII. etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyPoličkaPolička
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 19.12.2019 06:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ravensburger Karton s.r.o., Střítežská 968, 572 01 Polička
IČ oznamovatele: 25257064
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.11.2019
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV6263_oznameni.zip (11529 kB) - 25.10.2019 05:58:22
Informace o oznámení: OV6263_infOznam.pdf (140 kB) - 25.10.2019 09:21:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.12.2019
Datum nabytí právní moci: 20.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV6263_zjistovaci.pdf (161 kB) - 19.12.2019 06:23:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: