Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6269
Název záměru: Hala Petra - instalace technologie, Pardubice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubičky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 01.09.2020 06:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Logistika Park a.s., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 24243825
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.07.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.08.2020
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV6269_oznameni.zip (8089 kB) - 01.07.2020 09:27:52
Informace o oznámení: OV6269_infOznam.pdf (163 kB) - 01.07.2020 09:27:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6269_zjistovaci.pdf (123 kB) - 01.09.2020 06:58:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: