Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6275
Název záměru: Hala Petra – Faurecia Pardubice, Etapa 2
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV6275_duvodyUkonceni.pdf (166 kB) - 22.06.2021 09:02:47
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceDrozdice
Pardubický krajPardubicePardubicePardubičky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 22.06.2021 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PK LOGISTIK a.s., Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 08096848
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2021
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV6275_oznameni.zip (15626 kB) - 25.05.2021 16:01:24
Informace o oznámení: OV6275_infOznam.pdf (176 kB) - 25.05.2021 16:01:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: