Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7002
Název záměru: Eko-technologický park v Brně-Líšni
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoLíšeň
Poznámka: bývalý areál Brněnských cihelen s.p. v likvid.
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 19.06.2003 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SITA Ecotech. s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava
IČ oznamovatele: 63980738
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7002_oznameni.doc (7189 kB) - 19.08.2002 09:45:46
Informace o oznámení: OV7002_infOznam.doc (31 kB) - 19.08.2002 09:48:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7002_zjistovaci.doc (31 kB) - 26.10.2002 14:58:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7002_dokumentace.doc (11093 kB) - 04.11.2002 11:00:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7002_infDokumentace.doc (31 kB) - 04.11.2002 11:00:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vondráček Ladislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7002_posudek.pdf (437 kB) - 12.12.2002 12:07:44
Informace o posudku: OV7002_infPosudek.doc (34 kB) - 12.12.2002 12:08:58
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7002_inf1VP.doc (30 kB) - 12.12.2002 12:10:39
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7002_zapis1VP.doc (71 kB) - 27.01.2003 10:24:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7002_zaveryStan.doc (256 kB) - 19.06.2003 12:36:12
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: