Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7027
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Valtice IV
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavValticeValtice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2006 12:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZECHMEISTER, spol. s r.o., Nová 833, 691 42 Valtice
IČ oznamovatele: 25301063
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7027_oznameni.doc (604 kB) - 11.07.2005 07:55:05
Informace o oznámení: OV7027_infOznam.doc (44 kB) - 11.07.2005 07:55:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7027_zjistovaci.doc (45 kB) - 23.08.2005 09:18:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Drobníčková Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7027_posudek.doc (285 kB) - 14.11.2005 10:27:45
Informace o posudku: OV7027_infPosudek.doc (43 kB) - 14.11.2005 10:27:45
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7027_inf1VP.doc (43 kB) - 14.11.2005 09:24:35
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7027_zapis1VP.doc (71 kB) - 12.12.2005 09:23:24
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7027_zaveryStan.rtf (167 kB) - 19.01.2006 12:33:30
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: