Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7107
Název záměru: Integrovaný komplex odpadového hospodářství při skládce S-OO3 v kamenolomu Bratčice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovBratčiceBratčice
Jihomoravský krajBrno-venkovMělčanyMělčany u Ivančic
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 31.07.2012 06:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ oznamovatele: 65277911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Dalibor RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7107_dokumentace.pdf (4951 kB) - 23.08.2011 15:29:15
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7107_infDokumentace.doc (93 kB) - 23.08.2011 15:29:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7107_posudek.pdf (11664 kB) - 27.02.2012 12:02:55
Informace o posudku: OV7107_infPosudek.pdf (136 kB) - 27.02.2012 12:03:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7107_zaveryStan.pdf (235 kB) - 31.07.2012 14:52:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: