Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7117
Název záměru: „Nitto Denko Czech – výroba Nitohard a Legetolex“
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoČernovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2013 07:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nitto Denko Czech s.r.o., Těžební 1239/4, 627 00 Brno
IČ oznamovatele: 27866386
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2013
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7117_oznameni.pdf (2751 kB) - 17.01.2013 09:53:30
Informace o oznámení: OV7117_infOznam.PDF (82 kB) - 17.01.2013 09:53:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7117_zjistovaci.zip (6685 kB) - 11.04.2013 07:31:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV7117_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 14.03.2013 13:03:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: