Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7128
Název záměru: Rekonstrukce technologie úpravy plynu – PZP Dolní Bojanovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínDolní BojanoviceDolní Bojanovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2015 14:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SPP Storage, s.r.o., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 24822191
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2015
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7128_oznameni.zip (7624 kB) - 28.04.2015 10:44:04
Informace o oznámení: OV7128_infOznam.pdf (91 kB) - 28.04.2015 12:50:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2015
Datum nabytí právní moci: 27.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV7128_zjistovaci.zip (1476 kB) - 08.06.2015 14:04:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: