Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7132
Název záměru: „Výstavba výrobní haly OPTOKON KABLE v Pelhřimově“
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPelhřimovPelhřimov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2015 10:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o. , Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava
IČ oznamovatele: 03946487
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.09.2015
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7132_oznameni.zip (10918 kB) - 31.08.2015 09:17:29
Informace o oznámení: OV7132_infOznam.pdf (84 kB) - 31.08.2015 09:17:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2015
Datum nabytí právní moci: 17.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV7132_zjistovaci.pdf (504 kB) - 13.10.2015 10:56:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV7132_infZjistovaci.pdf (70 kB) - 13.10.2015 10:56:12
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: