Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7151
Název záměru: Zvýšení výroby PLASTIA Nové Veselí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouNové VeselíNové Veselí
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 19.10.2016 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PLASTIA, s.r.o., Na Pankrácei 1062/58, 140 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 60720981
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.09.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: OV7151_oznameni.odt (13366 kB) - 29.08.2016 12:32:45
Informace o oznámení: OV7151_infOznam.pdf (189 kB) - 29.08.2016 12:32:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2016
Datum nabytí právní moci: 24.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV7151_zjistovaci.pdf (188 kB) - 19.10.2016 14:28:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: