Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7155
Název záměru: Sanace a rekultivace areálu R1 včetně odvalu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouDolní RožínkaDolní Rožínka
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouRožnáRožná
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 16.01.2017 09:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.12.2016
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7155_oznameni.zip (45009 kB) - 22.11.2016 06:28:16
Informace o oznámení: OV7155_infOznam.pdf (190 kB) - 22.11.2016 06:28:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2017
Datum nabytí právní moci: 14.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV7155_zjistovaci.pdf (606 kB) - 16.01.2017 09:39:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: