Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7204
Název záměru: Laminační linka Veverská Bítýška
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovVeverská BítýškaVeverská Bítýška
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2022 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HARTMANN - RICO a.s., Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška
IČ oznamovatele: 44947429
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 23.09.2021
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV7204_oznameni.pdf (10349 kB) - 23.08.2021 13:23:39
Informace o oznámení: OV7204_infOznam.pdf (151 kB) - 23.08.2021 13:23:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2021
Datum nabytí právní moci: 13.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV7204_zjistovaci.pdf (289 kB) - 14.10.2021 08:31:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: