Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8030
Název záměru: Navýšení kapacity výroby methylesteru mastných kyselin z rostlinných olejů
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucHolice u Olomouce
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2006 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SETUZA a.s., Žukovova 100, Ústí nad Labem
IČO oznamovatele: 46708707
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Schenk Rudolf Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8030_oznameni.doc (3184 kB) - 04.02.2005 07:10:25
Informace o oznámení: OV8030_infOznam.doc (36 kB) - 04.02.2005 07:31:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8030_zjistovaci.doc (39 kB) - 10.05.2005 05:56:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Schenk Rudolf Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8030_dokumentace.doc (3305 kB) - 10.05.2005 06:01:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8030_infDokumentace.doc (32 kB) - 10.05.2005 06:01:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuběna Oldřich RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8030_posudek.doc (301 kB) - 25.11.2005 15:07:17
Informace o posudku: OV8030_infPosudek.doc (45 kB) - 25.11.2005 15:07:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8030_inf1VP.doc (44 kB) - 08.12.2005 09:41:57
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8030_zapis1VP.doc (72 kB) - 11.01.2006 10:30:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8030_zaveryStan.doc (154 kB) - 20.02.2006 14:19:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: