Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8049
Název záměru: Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/5.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkZábřehZábřeh na Moravě
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2015 09:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WANEMI CZ s.r.o., Nemile 159, 789 01 Zábřeh
IČ oznamovatele: 26867281
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ambrož Josef Mgr.
Text oznámení záměru: OV8049_oznameni.pdf (9253 kB) - 18.12.2006 15:45:44
Informace o oznámení: OV8049_infOznam.doc (61 kB) - 18.12.2006 15:03:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV8049_zjistovaci.DOC (79 kB) - 01.02.2007 10:21:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Zábřeh
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ambrož Josef Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8049_dokumentace.zip (19316 kB) - 18.07.2007 11:22:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8049_infDokumentace.doc (58 kB) - 12.03.2007 13:26:20
Vrácení dokumentace: OV8049_vraceni.doc (102 kB) - 29.05.2007 09:58:20
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hammer Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8049_posudek.doc (1346 kB) - 30.11.2007 14:42:50
Informace o posudku: OV8049_infPosudek.doc (60 kB) - 30.11.2007 14:42:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8049_inf1VP.doc (50 kB) - 14.12.2007 12:45:13
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8049_zapis1VP.doc (144 kB) - 10.03.2008 09:24:14
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8049_zaveryStan.zip (3611 kB) - 25.05.2015 09:51:28
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Zábřeh
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: