Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8059
Název záměru: Výstavba skladovacích kapacit v areálu Čepro, a.s. Praha, středisko 08 Loukov
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/7.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížOsíčkoPříkazy u Osíčka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2007 14:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Čepro, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7
IČO oznamovatele: 60193531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Václavík Jaroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8059_oznameni.doc (4745 kB) - 23.04.2007 16:14:55
Informace o oznámení: OV8059_infOznam.doc (56 kB) - 23.04.2007 16:14:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8059_zjistovaci.doc (68 kB) - 29.05.2007 12:49:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Bystřice pod Hostýnem
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuběna Oldřich RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8059_posudek.doc (289 kB) - 03.07.2007 09:51:18
Informace o posudku: OV8059_infPosudek.doc (54 kB) - 03.07.2007 09:51:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8059_inf1VP.doc (47 kB) - 03.08.2007 08:49:03
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8059_zapis1VP.doc (97 kB) - 18.09.2007 13:20:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8059_zaveryStan.doc (130 kB) - 18.09.2007 13:21:30
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Bystřice pod Hostýnem
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: