Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8074
Název záměru: SKI areál Synot Velké Karlovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVelké KarloviceMalé Karlovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2008 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SYNOT REAL ESTATE, a.s., Sokolovská 541, 180 00 Praha 8 – Libeň
IČ oznamovatele: 26221276
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Horní Vsacko
Dotčené EVL: Beskydy
Text oznámení záměru: OV8074_oznameni.pdf (436 kB) - 09.01.2008 10:49:16
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV8074_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (15355 kB) - 10.01.2008 13:16:24
Informace o oznámení: OV8074_infOznam.doc (65 kB) - 10.01.2008 13:12:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV8074_zjistovaci.doc (157 kB) - 27.02.2008 12:44:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Karolinka
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: