Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8121
Název záměru: Dostavba závodu Miele technika Uničov, IV. etapa - přístavba - umístění technologie a nová odstavná plocha pro kontejnery
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucUničovUničov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2011 08:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGP Projekční ateliér s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc – Hodolany
IČ oznamovatele: 28643143
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8121_oznameni.zip (27673 kB) - 23.09.2011 08:50:58
Informace o oznámení: OV8121_infOznam.PDF (206 kB) - 27.09.2011 08:46:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OV8121_zjistovaci.zip (4090 kB) - 15.11.2011 08:51:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Uničov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: