Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8125
Název záměru: Závod na recyklaci plastů, p.č. 2285/8 k.ú, Chropyně
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2012 16:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: REMIVA, s.r.o., Komenského 834, 768 11 Chropyně
IČ oznamovatele: 25552538
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: OV8125_oznameni.zip (12444 kB) - 09.01.2012 15:47:39
Informace o oznámení: OV8125_infOznam.PDF (161 kB) - 16.01.2012 11:02:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV8125_zjistovaci.zip (9766 kB) - 12.03.2012 16:10:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Chropyně
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: