Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8152
Název záměru: Přestavba reaktoru D-14A pro použití naftalenu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/7.3;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 09.01.2014 13:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA, a.s. Masarykova 753 757 28 Valašské Meziříčí
IČO oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 30.10.2013
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Text oznámení záměru: OV8152_oznameni.zip (39490 kB) - 07.10.2013 10:17:15
Informace o oznámení: OV8152_infOznam.PDF (216 kB) - 07.10.2013 10:39:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV8152_zjistovaci.zip (6152 kB) - 09.01.2014 13:59:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8152_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 09.01.2014 13:59:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: