Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8157
Název záměru: Přestavba tříšachtových vápenických pecí č. 1 a č. 2
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV8157_duvodyUkonceni.pdf (102 kB) - 30.07.2014 15:47:02
Zařazení: I/6.1;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkHrabováHrabová u Dubicka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2014 15:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vápenka Vitošov s.r.o. Hrabová 54 789 01 Zábřeh
IČ oznamovatele: 45196940
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.07.2014
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV8157_oznameni.zip (23941 kB) - 17.06.2014 14:39:41
Informace o oznámení: OV8157_infOznam.PDF (322 kB) - 17.06.2014 15:42:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Zábřeh
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: