Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8164
Název záměru: Rozšíření výroby dusíku včetně instalace bilančního měření
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/7.3;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínLešnáMštěnovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2014 15:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA, a.s. Masarykova 753 757 28 Valašské Meziříčí
IČO oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2014
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8164_oznameni.zip (3327 kB) - 01.10.2014 13:45:18
Informace o oznámení: OV8164_infOznam.PDF (212 kB) - 01.10.2014 14:14:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV8164_zjistovaci.zip (1243 kB) - 03.12.2014 15:07:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8164_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 03.12.2014 15:07:34
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: