Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8169
Název záměru: Úprava tříšachtové vápenické pece č. 2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/6.1;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkHrabováHrabová u Dubicka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 30.07.2015 11:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vápenka Vitošov s.r.o.
IČ oznamovatele: 45196940
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 01.06.2015
Zpracovatel oznámení: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8169_oznameni.zip (25167 kB) - 30.04.2015 07:46:39
Informace o oznámení: OV8169_infOznam.pdf (122 kB) - 30.04.2015 09:26:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2015
Datum nabytí právní moci: 27.07.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV8169_zjistovaci.zip (1830 kB) - 30.07.2015 11:03:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýŠumperkMěstský úřad Zábřeh
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: