Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8175
Název záměru: Změna způsobu skladování hydrogenačního plynu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/3.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínValašské MeziříčíKrásno nad Bečvou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 20.08.2015 08:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEZA, a.s., Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí
IČO oznamovatele: 00011835
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2015
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Text oznámení záměru: OV8175_oznameni.zip (10119 kB) - 26.06.2015 10:16:22
Informace o oznámení: OV8175_infOznam.pdf (137 kB) - 29.06.2015 09:46:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2015
Datum nabytí právní moci: 14.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV8175_zjistovaci.zip (907 kB) - 20.08.2015 08:43:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Valašské Meziříčí
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: