Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8198
Název záměru: Dostavba závodu Miele technika Uničov, V. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucUničovUničov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2016 09:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGP Projekční ateliér s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 28643143
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8198_oznameni.zip (11471 kB) - 08.07.2016 13:54:03
Informace o oznámení: OV8198_infOznam.pdf (130 kB) - 08.07.2016 13:54:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.08.2016
Datum nabytí právní moci: 13.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV8198_zjistovaci.zip (897 kB) - 30.09.2016 09:17:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Uničov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: