Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8223
Název záměru: Výstavba plynového kotle K8
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínOtrokoviceOtrokovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 02.08.2017 10:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Teplárna Otrokovice a.s., Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice
IČ oznamovatele: 29290171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2017
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8223_oznameni.zip (9355 kB) - 03.04.2017 10:59:56
Informace o oznámení: OV8223_infOznam.pdf (137 kB) - 06.04.2017 08:24:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 28.07.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8223_zjistovaci.pdf (662 kB) - 02.08.2017 10:32:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8223_infZjistovaci.zip (1091 kB) - 27.06.2017 13:53:01
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: