Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8238
Název záměru: Stavební úpravy a přístavba výrobního areálu firmy MONTIX a.s., ul. Družstevní, Mohelnice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajŠumperkMohelniceMohelnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 06.12.2017 14:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MONTIX a.s., nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou
IČ oznamovatele: 29447020
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 12.10.2017
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8238_oznameni.zip (45537 kB) - 14.09.2017 09:16:11
Informace o oznámení: OV8238_infOznam.pdf (129 kB) - 15.09.2017 12:35:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2017
Datum nabytí právní moci: 23.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8238_zjistovaci.zip (1319 kB) - 06.12.2017 14:36:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: