Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8244
Název záměru: Areál Hirschmann – 2. výrobní závod
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVsetínVsetín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: Wed Apr 04 08:58:49 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hirschmann Czech s.r.o., Bobrky 737, 755 01 Vsetín
IČ oznamovatele: 48528242
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Jan 18 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Feb 19 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV8244_oznameni.zip (7078 kB) - 12.01.2018 07:44:14
Informace o oznámení: OV8244_infOznam.pdf (111 kB) - 12.01.2018 11:35:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Mar 05 00:00:00 CET 2018
Datum nabytí právní moci: Fri Mar 30 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV8244_zjistovaci.zip (1638 kB) - 04.04.2018 08:58:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýVsetínMěstský úřad Vsetín
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: