Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8250
Název záměru: Výrobní areál firmy Mecalit - Uničov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucUničovUničov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2018 13:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mecalit Plast Czech s. r. o., Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc - Hodolany
IČ oznamovatele: 69607115
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2018
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8250_oznameni.zip (11846 kB) - 14.05.2018 15:28:15
Informace o oznámení: OV8250_infOznam.pdf (116 kB) - 14.05.2018 15:28:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8250_zjistovaci.zip (1381 kB) - 28.06.2018 13:17:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Uničov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: