Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8252
Název záměru: Výrobní objekt SO 12
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěBojkoviceBojkovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2018 07:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Strojírenské kovovýrobní družstvo SKD, Husova 549, 687 71 Bojkovice
IČ oznamovatele: 00487619
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 03.09.2018
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV8252_oznameni.zip (7457 kB) - 24.07.2018 14:40:51
Informace o oznámení: OV8252_infOznam.pdf (110 kB) - 26.07.2018 06:08:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2018
Datum nabytí právní moci: 08.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV8252_zjistovaci.zip (1330 kB) - 11.10.2018 07:52:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Bojkovice
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: