Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8264
Název záměru: Výrobní a skladovací hala, Litovel – II. etapa
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelVíska u Litovle
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2020 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.
IČO oznamovatele: 28643143
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.11.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.12.2019
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8264_oznameni.zip (20706 kB) - 06.11.2019 09:36:20
Informace o oznámení: OV8264_infOznam.pdf (442 kB) - 06.11.2019 09:36:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2020
Datum nabytí právní moci: 23.01.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV8264_zjistovaci.zip (4283 kB) - 28.01.2020 13:08:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Litovel
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: