Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8266
Název záměru: Pokračování těžby v lokalitě Hulín Jih - přetěžování
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHulínHulín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2020 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČO oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 22.06.2020
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV8266_oznameni.zip (10524 kB) - 18.05.2020 16:55:51
Informace o oznámení: OV8266_infOznam.pdf (454 kB) - 21.05.2020 17:23:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2020
Datum nabytí právní moci: 31.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV8266_zjistovaci.7z (4783 kB) - 05.08.2020 09:29:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: