Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8276
Název záměru: Pokračování těžby v lokalitě Hulín - Záhlinice
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ne
Zařazení: I/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížHulínHulín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2022 16:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 14.02.2022
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV8276_oznameni.7z (19629 kB) - 10.01.2022 11:37:19
Informace o oznámení: OV8276_infOznam.pdf (180 kB) - 21.01.2022 13:46:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 19.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: OV8276_zjistovaci.7z (5914 kB) - 22.04.2022 16:10:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoObvodní báňský úřad Brno
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: