Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9041
Název záměru: Těžba štěrkopísku v prostoru změny - rozšíření dobývacího prostoru Dolní Benešov a navazujícího nevýhradního ložiska
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaDolní BenešovDolní Benešov
Moravskoslezský krajOpavaDolní BenešovZábřeh u Hlučína
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 31.08.2007 08:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov, 747 22 Dolní Benešov
IČ oznamovatele: 47150335
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9041_oznameni.doc (1065 kB) - 24.02.2006 09:17:01
Informace o oznámení: OV9041_infOznam.doc (62 kB) - 24.02.2006 09:17:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9041_zjistovaci.doc (60 kB) - 12.05.2006 09:20:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9041_dokumentace.zip (5407 kB) - 10.11.2006 08:50:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9041_infDokumentace.doc (55 kB) - 10.11.2006 08:50:19
Vrácení dokumentace: OV9041_vraceni.doc (63 kB) - 31.10.2006 14:59:09
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Koppová Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9041_posudek.doc (396 kB) - 24.04.2007 10:50:24
Informace o posudku: OV9041_infPosudek.doc (54 kB) - 24.04.2007 10:50:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9041_inf1VP.doc (49 kB) - 18.05.2007 14:57:15
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9041_zapis1VP.doc (60 kB) - 01.08.2007 16:30:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV9041_zaveryStan.doc (208 kB) - 31.08.2007 07:24:05
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoObvodní báňský úřad Ostrava
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: