Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9046
Název záměru: Dekontaminační plocha Ostrava - Vítkovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaVítkovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2007 15:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DEKONTA a.s., Podhoří 328/28, 400 10 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 25006096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Valíček Svatopluk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9046_oznameni.doc (502 kB) - 28.04.2006 10:53:49
Informace o oznámení: OV9046_infOznam.doc (61 kB) - 28.04.2006 10:53:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9046_zjistovaci.doc (59 kB) - 30.06.2006 08:46:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Valíček Svatopluk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9046_dokumentace.zip (1197 kB) - 22.01.2007 18:59:37
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9046_infDokumentace.doc (58 kB) - 22.01.2007 18:59:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pipek Radovan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9046_posudek.DOC (202 kB) - 07.08.2007 19:23:13
Informace o posudku: OV9046_infPosudek.doc (52 kB) - 07.08.2007 19:23:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9046_zaveryStan.doc (157 kB) - 23.10.2007 09:25:55
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
MoravskoslezskýOstrava-městoÚřad městského obvodu Vítkovice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: