Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9079
Název záměru: Povrchové úpravy ve VP, a.s. Frýdek - Místek - rozšíření výroby elektroplechů
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekFrýdek
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2008 12:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Válcovny plechu, a.s., Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek - Místek
IČ oznamovatele: 14613581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: OV9079_oznameni.pdf (391 kB) - 05.10.2007 12:56:47
Informace o oznámení: OV9079_infOznam.doc (68 kB) - 05.10.2007 12:56:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: OV9079_zjistovaci.doc (67 kB) - 17.12.2007 12:31:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9079_posudek.doc (159 kB) - 03.01.2008 15:56:40
Informace o posudku: OV9079_infPosudek.doc (51 kB) - 03.01.2008 15:56:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9079_zaveryStan.doc (156 kB) - 03.03.2008 12:15:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: