Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9088
Název záměru: Modernizace ocelárny v ŽDB GROUP a.s.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 24.02.2009 15:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽDB GROUP a.s.
IČ oznamovatele: 26877091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9088_dokumentace.zip (12760 kB) - 13.08.2008 10:25:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9088_infDokumentace.doc (59 kB) - 12.08.2008 17:13:08
Vrácení dokumentace: OV9088_vraceni.doc (53 kB) - 30.07.2008 11:51:26
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pavelka Tomáš Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9088_posudek.doc (411 kB) - 05.11.2008 09:49:17
Informace o posudku: OV9088_infPosudek.doc (346 kB) - 05.11.2008 09:49:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9088_inf1VP.doc (325 kB) - 15.12.2008 10:27:37
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9088_zapis1VP.doc (58 kB) - 19.12.2008 14:22:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9088_zaveryStan.pdf (567 kB) - 24.02.2009 15:01:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: