Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9107
Název záměru: Rozšíření DP Polom a pokračování hornické činnosti v rozšířeném DP Polom
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínJeseník nad OdrouBlahutovice
Olomoucký krajPřerovPolomPolom u Hranic
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2010 08:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Cihelna Polom, spol. s r.o., 753 65 Polom 97
IČ oznamovatele: 47682124
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV9107_oznameni.pdf (2049 kB) - 29.03.2010 15:34:29
Informace o oznámení: OV9107_infOznam.pdf (74 kB) - 29.03.2010 15:33:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9107_zjistovaci.pdf (107 kB) - 23.07.2010 07:51:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: