Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9125
Název záměru: Objekt doprovodných služeb lyžařského areálu P.O.M.A. Malenovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekMalenoviceMalenovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2012 11:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ladislav Studený, 739 11 Malenovice 105
IČ oznamovatele: 18980708
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV9125_oznameni.pdf (13030 kB) - 19.04.2012 13:39:11
Informace o oznámení: OV9125_infOznam.pdf (60 kB) - 19.04.2012 13:39:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9125_zjistovaci.pdf (93 kB) - 18.07.2012 10:27:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9125_infZjistovaci.pdf (56 kB) - 18.07.2012 10:27:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: