Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9130
Název záměru: CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2016 08:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CROMODORA WHEELS s.r.o., Průmyslová 369, 742 51 Mošnov
IČO oznamovatele: 27779017
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 31.10.2012
Text dokumentace: OV9130_dokumentace.pdf (6815 kB) - 27.09.2012 11:30:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Příloha je součástí dokumentace
OV9130_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (18445 kB) - 01.10.2012 07:59:19
Informace o dokumentaci: OV9130_infDokumentace.pdf (60 kB) - 27.09.2012 11:31:25
Vrácení dokumentace: OV9130_vraceni.7z (528 kB) - 14.11.2012 12:45:07
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Koppová Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 28.02.2013
Text posudku: OV9130_posudek.pdf (4718 kB) - 24.01.2013 10:31:46
Informace o posudku: OV9130_infPosudek.pdf (93 kB) - 24.01.2013 10:31:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9130_zaveryStan.zip (389 kB) - 21.01.2016 08:44:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: