Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9137
Název záměru: Rekonstrukce niklovny "Nová niklovna pásků" ve fy Saft Ferak a. s. Raškovice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekRaškoviceRaškovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 14.02.2014 07:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Saft Ferak a.s., Raškovice 247, 739 04 Pražmo
IČ oznamovatele: 27094308
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2013
Zpracovatel oznámení: Valíček Svatopluk Ing.
Text oznámení záměru: OV9137_oznameni.pdf (1780 kB) - 04.11.2013 09:54:36
Informace o oznámení: OV9137_infOznam.pdf (59 kB) - 04.11.2013 09:54:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV9137_zjistovaci.zip (1613 kB) - 14.02.2014 07:52:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9137_infZjistovaci.pdf (100 kB) - 12.02.2014 13:52:42
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: