Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9156
Název záměru: PLAKOR CZECH, FÁZE V.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínMošnovMošnov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 21.10.2015 10:55
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PLAKOR CZECH s.r.o., Průmyslová 367, 74251 Mošnov
IČ oznamovatele: 27566005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2015
Zpracovatel oznámení: Vavrečková Jitka Ing.
Text oznámení záměru: OV9156_oznameni.zip (13365 kB) - 29.06.2015 10:11:42
Informace o oznámení: OV9156_infOznam.pdf (195 kB) - 29.06.2015 10:12:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2015
Datum nabytí právní moci: 30.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV9156_zjistovaci.7z (1125 kB) - 02.09.2015 12:22:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9156_infZjistovaci.7z (1241 kB) - 21.10.2015 10:55:01
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: